Here’s the answer. Great listen and explains what’s going on and why.

 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vQk1EQzM1Njc5MTAzODg/episode/Y2RlOTkyNjYtMGE2Yy0xMWViLTlhYjgtZjc4ZjRmZDFlMTgy